Historie

Sathe1772 is gevestigd in een monumentale boerderij (Rijksmonument) aan de Grutte Buorren 7 te Morra. De beschrijving van het Rijskmonument luidt:

'Boerderij van het kop-hals-romptype. In de voorgevel gedateerd 1772. Het halsgedeelte is later verhoogd tot de nok van het voorhuis en haaks erop is een kamer aangebouwd onder zadeldak tegen een topgevel. De Noordmuur van het vooreind is uit hergebruikte moppen gemetseld. De korte schuur is met riet gedekt'.


 

De boerderij heeft door de eeuwen heen veel verschillende bewoners gekend, vaak kleine boeren (gardeniers) met een nevenambacht (zoals kooiker, winkelier, koopman,enz.). Lange tijd is de boerderij bewoond door meerdere gezinnen. Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw is de boerderij in functie geweest. Daarna is het pand in vervallen toestand geraakt totdat Stichting Stads- en Dorpsherstel Dongeradeel opdracht gaf tot restauratie/renovatie/rehabilitatie. De verbouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden tussen 1985 en 1987. De boerderij heeft daardoor zijn oorspronkelijke functie verloren maar is intern omgebouwd tot woonboerderij en wordt tot op de dag van vandaag bewoond.

De woonboerderij staat midden in het dorp Morra. Een dorp met een rijke geschiedenis en rond het jaar 800 al wordt genoemd. Morra is een terpdorp met daar omheen een ringweg. Midden op de terp staat de kerk, gewijd aan de heilige Johannes de Evangelist. Rond de dorpsterp staan een aantal prominente boerderijen. In en rond Morra hebben vier states gestaan en ten zuidoosten van het dorp ligt nog altijd het oude kloosterterrein (Weard), waar tot 1569 het nonnenklooster heeft gestaan.  


 

OPENINGSTIJDEN

Maandag:
Gesloten
 
 
Dinsdag:
Gesloten
 
 
Woensdag:
Gesloten
 
 
Donderdag:
Gesloten
 
 
Vrijdag:
13:00 - 17:00
 
 
Zaterdag:
10:00 - 16:00
 
 
Zondag:
Gesloten
 
 


Ook op afspraak, bel gerust op telefoonnummer 0519-220371

CONTACT

Sathe 1772
Grutte Buorren 7a
9135 PL Morra

Tel. 0519 - 220371
info@sathe1772.frl